Lehetséges átvételi helyek

  • Fővárosi Vízművek Ráckeve – Újhegyi telephelyén kialakítható átvételi pont. Itt a Csepeli parti szűrésű kutak vizeit kezelik és juttatják a Duna árterületén húzódó 2200 mm-es ROCLA távvezetéken keresztül a Fővárosba. Az átadott víz az Árvédelmi töltéssel párhuzamosan vezethető lenne a településre. A vezeték hossza közel 7 800 m lenne.

  • Szigetbecse településen szintén problémát jelent az arzén szennyezettség. Az onnan történő átvétel célszerűen a települések közigazgatási határán valósítható meg. Szigetbecse három darab mélyfúrású kúttal rendelkezik. A termelt vizet kezelni szükséges. A vezeték közel 3 800 fm. hosszú lenne.

  • Makád településen a jelenlegi vízmű-telepen alakítható ki a települési rendszerhez való csatlakozás. Átvételi pont a hozzájárulás alapján az építendő nyomásfokozó gépház kezelőépületében kialakítható. Makád két darab mélyfúrású kúttal rendelkezik. A termelt vizet kezeletlenül, az utólagos klórozás lehetőségének biztosításával juttatják a hálózatba. A településen a szükséges vízmennyiség rendelkezésre áll. A vezeték hossza mintegy 4 650 fm hosszú lenne.

  • Ráckeve településen az üzemeltetői nyilatkozat alapján állandó vízátadásra nincs mód. A településen hét darab mélyfúrású kút üzemel. A vizeket kezelni szükséges, ami jelenleg nincs megoldva. A települési rendszerhez való csatlakozás a Páskomi területen történhet. programja jelenleg előkészítési szakaszban van. A szükséges vezeték közel 4 650 fm hosszú lenne.