Jelenlegi helyzet

Lórév Község Önkormányzata jelenleg a vízellátás feladatát az Ivóvízellátó Intézménye működtetésével biztosítja. Ez a helyzet július 1-től törvényi előírás alapján változik. Várhatóan egy gazdasági társaság részére kell átadni – tulajdon fenntartása mellett - üzemeltetésre a vízművet.
Az ivóvíz ellátáshoz rendelkezésre álló eszközöket az ellátás vízbázisát jelentő 2 kút, egy 150 m3-es magas tároló és az összesen 3 564 fm hosszú vezetékrendszer jelenti.

A Lórévi vízmű vízbázisát alkotó 2 db mélyfúrású kút közvetlenül hálózatra dolgozik. A 150 m3-es Víztorony ellennyomó medenceként üzemel. A szolgáltatott víz minőségét a kutak vízminősége határozza meg.

A kutak vize határérték feletti mennyiségben tartalmaz arzént, vasat, mangánt, ammóniumot, valamint arzént. A kitermelt víz - a szabvány változása óta - kezelésre szorul, közvetlen emberi fogyasztásra az érvényben lévő jogszabályok alapján kifogásolt, nem megfelelő. Jelenleg a kutak kezeletlen vize az elosztó hálózaton keresztül keverve a magas tárolóba jut. Az üzemelő víztorony acél szerkezetű létesítmény, hasznos térfogata 150 m3. A toronytörzs is hőszigetelt acélszerkezetű, változó falvastagságú, gyűrűkkel merevített hengeres köpeny, mely készülékszoknyával csatlakozik a monolit vasbeton köralaphoz.

A víz feltöltése a toronyba a toronyszáron keresztül történik. A torony karbantartása csak annak kizárásával lehetséges. A jelenlegi fogyasztáshoz túlméretezett, így töltése a megfelelő vízcsere miatt csak részlegesen valósul meg. A rendelkezésre álló 150 m3 még a nyári hónapokban is két-három napi vízmennyiséget képes biztonsággal betárazni. Emiatt vízpangás alakul ki, ami vízminőség romláshoz vezet. Karbantartása csak a teljes toronyszár leürítésével lehetséges. A torony felújításra szorul. A torony körbe van építve lakó ingatlanokkal illetve közintézményekkel. A szükséges biztonsági távolság nem megoldott, csak a környező épületek kisajátításával és bontásával lehet biztosítani. Ezen a helyzeten e beruházás keretében szükséges változtatni.

Lórévi ivóvíz ellátó hálózata mintegy 3 564 méter közcsőből és 151 bekötésből tevődik össze. A hálózat a vízmű létrejöttével folyamatos fejlődésen ment keresztül. Az alaphálózat anyag azbesztcement, míg a bővítmények már KPE anyagúak. Átmérőjük 80-150 mm között változik.