Környezeti helyzet

A település belterülete családi házas övezetnek számít, szinte összközműves területnek tekinthető. A gazdasági övezet jól elkülöníthető.
A község talaja jellemzően homokos, fában szegény. A kőris, kocsányos tölgy, a magasabb részeken a nyár és az akác a jellemző fafajta. A vízhez közel eső természetes terepmélyedéseket a dunai árvizek táplálták. A folyószabályozás után növényvilágát - a láprétekkel, nádasokkal váltakozó - bokorfüzes társulások jellemzik, amelyek közül legértékesebb a mocsári kosbor, a vitézkosbor és a hússzínű ujjas kosbor. A határ feketeföldű vagy homokos, amely a gabonaféléken kívül alkalmas jó minőségű gyümölcs- és zöldségfajták termesztés

A Duna-ág és környezete természeti értékekben is igen gazdag, amely számos védett növény és állatfajnak ad otthont. A Ráckevei (Soroksári) Dunának mind botanikai, mind zoológiai szempontból európai léptékben is jelentős értékei vannak. Az itt élő növény- és állatvilág gazdag, sokszínű, magas a védett fajok száma. A vízparthoz kapcsolódó élőhelyek kiemelkedően gazdag madár-, hüllő-, kétéltű- és rovarfaunát tartanak fenn. A tarajos gőte és a fülesbagoly az erdő és a vízparti részek állatvilágának jellegzetessége.

A Duna- RSD térségében található országos természetvédelmi oltalom alatt álló, ex-lege területek a Duna-ág legértékesebb részeit foglalják magukba. Ezek is általános természetvédelmi oltalmat élveznek, amely bár kevésbé konkrét, mint a Natura 2000 által biztosított védelem, azonban szigorúbb előírásokat tesz szükségessé.

A 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján a település egyes külterületi részein Natura 2000-es védelem érvényesül, amelyet a tervezett beruházás nem érint.

Lórév környezeti térkép