Megoldás

Beruházási és üzemeltetési szempontból a legkedvezőbb alternatívát a Makádi vízátvétel nyújtja. Előny az is, hogy a víz szolgáltatását várhatóan egy cég fogja biztosítani.
Ezen változatban víztisztításra nem kerül sor. Az egészséges ivóvíz biztosítása a szomszédos Makádi települési vízellátó rendszeréről történik. A két település már jelenleg is szorosan együttműködik a körjegyzőségen keresztül. A járások újjászervezésével és a 2011 évi CCIX sz. törvény erejénél fogva a kapcsolat további erősödése várható.

Makád település vízellátását két üzemelő kút, valamint a 200 m3-es víztorony biztosítja. A kutak érvényes vízjogi üzemelési engedéllyel bírnak, kapacitásuk jelenleg kihasználatlan. A kutak adataiból látható hogy az egyidejű csúcs vízigényét a két kút nagy biztonsággal tudja kiszolgálni, ami a rendelkezésre álló és a Lóréven kiépítendő tároló kapacitással két egyidejű tűzesetnél is megfelelő biztonságot jelent. Vízminőségi szempontból a kutak által termelt víz nem kifogásolt folyamatos termelés mellett sem.

Makádon meg kell teremteni a víz átadás feltételeit is Ehhez a makádi vízmű nem igényel változtatást. Az átadó vízmű telep a jelenlegi vízmű védterületen kerülne elhelyezésre. A telepítést a meglévő-megmaradó kút helyzete alapvetően meghatározza. A telek magában foglalja a torony leürítésekor keletkező víz elszikkasztására alkalmas földmedrű árkot, a megmaradó és működő kutat valamint az itt elhelyezkedő 200 m3-es víztornyot.

Ez a bővítés Makád érdekét is szolgálja.

Megoldás

A terület rendezésével kialakítható a megfelelő méretű szikkasztó felület. A kerítés felújításával a szükséges vagyonvédelem is biztosítható. A gépház kialakításánál figyelembe kell venni a két település kiszolgálására alkalmas műhely, raktár és diszpécser szolgálati helyiségeket is. A szivattyú gépházban kerülne biztosításra az esetlegesen szükségessé váló fertőtlenítési lehetőség is.

A távvezetéken jelentkező hidraulikai veszteség miatt szükséges a Makádi vízmű telepen nyomásfokozó egység elhelyezése. A szivattyúkat a kezelő épületben elhelyezett gépteremben telepítenénk. A településeket összekötő vezeték mezőgazdasági utakon vezetnénk. A vezeték keresztezné a Magyar Közút kezelésében lévő 51.112 sz-ú Lórév - Makád bekötő utat majd azt követően jelenleg a Magyar állam tulajdonában lévő használaton kívüli „ hadi úton” haladna tovább a Lórévi bekötő útig és közelítené meg Lórév határában a települést. A település Kossuth Lajos utcai ingatlanok végében, kertjeiben kerülne kialakításra az új 100 m3-es víztorony, valamint a hozzákapcsolódó védőterület a szikkasztó medencével. A létesítendő vezeték hossza 4 650 m, átmérője 110 mm.

A nyomóvezeték direktben tölti majd a község belterületén, mintegy 20 x 20 m-es területen újonnan elhelyezendő HIKO 100-as, 100 m3 hasznos térfogatú tornyot. A víztornyot acél csővázon 30 m magasan elhelyezett kehelyből alakítanánk ki. A torony a szivattyúk meghibásodása vagy áramkimaradás esetén is biztosítja a megfelelő mennyiségű ivóvizet és a tűzi víz biztonságot. A működtetés minimális élőmunka igénnyel jár hiszen egy érzékelő az adatokat a Toronynál elhelyezett kapcsoló és vezérlő szekrénybe jutnak, ahonnan GSM vagy Wifi rendszeren keresztül kerülnének továbbításra a Makádi telepre, ahol a szivattyú vezérélése fogadja azt és indítja, illetve leállítja a nyomásfokozó egységet. A kb. 400 m2 területet meg kell vásárolni és a védőzónát le kell keríteni. A védőterületeken a füvesítést követően csak a terület fűnyírása történhet. Egyébirányú hasznosítása nem megengedett. A nyomásfokozó egység vezérlése a toronyban elhelyezett jeladó és nyomáskapcsoló segítségével történne. Az elosztó hálózatba már egyenletes nyomással kerülne betáplálásra a toronyban tárolt vízmennyiség. A torony biztosítja a mintegy 72 m3-es oltóvíz mennyiséget is. Amennyiben nagyobb oltóvíz igényű komplexum kerül letelepedésre, úgy annak oltóvíz mennyiségét egyedileg kell megoldani.

A települési ivóvíz elosztó hálózat NÁ 80-150 mm átmérőjű, többnyire körvezetékes rendszerű. A vezetékhálózat ágvezetékes részén a vezeték körvezetékes összekötését tervezzük. A vízminőség javítási célt szem előtt tartva a hálózat rekonstrukció keretében, az üzemeltetési tapasztalatok figyelembe vételével a település egy pontján tervezünk összekötő vezetéket. A tervezett vezeték nyomvonala közterületi utcákon halad. A körvezeték építés mellett a vízminőség javítás érdekében (vízpangás) települési vízhálózaton mosató helyek kiépítése, valamint mosatás történik. A mosatási helyeken földfeletti tűzcsapok kerülnének kiépítésre kitörés biztos kivitelben, 6 helyszínen szakaszoló tolózárral.

A megvalósításhoz igénybe kell venni a már említett vissza nem térítendő állami támogatást pályázati eljárás keretében. A pályázat kétfordulós. Az I. fordulóban az előkészítő költségekre lehet pályázni, majd a II. fordulóban lehet a megvalósításra, kivitelezésre pályázni. A Környezet és Energia Operatív Program, KEOP-7.1.0/11 Derogációs közmű projekt előkészítése című pályázatban. Az előkészítő szakaszra már megkötöttük a Támogatási szerződést, amelyben nettó 1.616.700.-Ft állami támogatásra kaptunk ígéretet. A projekt teljes értéke kb., nettó 120 – 130 millió forint lesz. A kivitelezés várhatóan 2013. III. negyedévében indul meg és december 31-ig be is fejeződik. További, részletesebb információ a Körjegyzőségi Hivatalban kérhető, iletve a dokumentumok ott megtekinthetőek.